தேவி வன்னியர் திருமண தகவல் மையம் - Devivanniyar.com

Madurai Office

150 A, South Marret Street, Saraswathy Towers, First Floor, Madurai - 625001.

Chennai Office

95, Bazullah Road, T.Nagar, (Near North Uzman Road Viveks), Chennai - 600017.

96557 07489

Login

Vanniyar - 8th,10th,12th,Diploma,ITI qualified Grooms

வன்னியர் - 8th,10th,12th,டிப்ளோமா,ITI படித்த ஆண்களின் விபரம்


2036 Results Found
வன்னியர் - ஆண் - 8th, 10th, 12th படித்தவர்கள்    மொத்தம் 2036
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி
D533669 வன்னியர் ஆண் 18 All clear தனியார் பணி மிதுனம்
D525151 வன்னியர் ஆண் 19 12th Std தனியார் பணி சிம்மம்
D547078 வன்னியர் ஆண் 20 Diploma தனியார் பணி துலாம்
D475501 வன்னியர் ஆண் 20 12th Std தனியார் பணி கன்னி
D508982 வன்னியர் ஆண் 20 Diploma தனியார் பணி சிம்மம்
D533769 வன்னியர் ஆண் 20 12 25000 துலாம்
D546997 வன்னியர் ஆண் 201 Diploma தனியார் பணி தனுசு
D519252 வன்னியர் ஆண் 201 10TH தனியார் பணி துலாம்
D537112 வன்னியர் ஆண் 21 10th Std தனியார் பணி துலாம்
D435612 வன்னியர் ஆண் 21 Diploma தனியார் பணி மீனம்
வன்னியர் - ஆண் - 8th, 10th, 12th படித்தவர்கள்    மொத்தம் 2036

2036 Results Found

Register FREE - பதிவு இலவசம்

பெயர் (Name)

பாலினம் (Gender)

Male Female

திருமண நிலை(Marital Status)

பிறந்த நாள் (Date of Birth)

மதம் (Religion)

இனம் (Caste)

மொபைல் போன் (Mobile)